Olet täällä

7.9.2017 - 14:04

Vetoomus: Yhteisvastuulla viihtyisä ja turvallinen kotikaupunki

Vaasalaisille 2017 tehdyssä turvallisuuskyselyssä vastaajista yli viidesosa kertoi omaisuuteensa kohdistuneen ilkivaltaa (vahingoitettu, töhritty tai särjetty omaisuutta). Vahingontekoja kohdistuu myös kaupungin, yritysten ja yhteisöjen omaisuuteen ja julkiseen ympäristöön. Vaasan kaupunki ja Pohjanmaan poliisilaitos vetoavat nyt vaasalaisiin, jotta vahingonteot loppuisivat.

Meillä kaikilla, niin lapsilla kuin aikuisillakin, on vastuu siitä, että yksityisin varoin ja verovaroin rakennettu omaisuus ja ympäristö pidetään siistinä ja kunnossa. Tämän oppiminen alkaa jo lapsuudesta. Kasvatus ja valistus ovat avainasemassa.

Haluamme korostaa, että valtaosa lapsista ja nuorista käyttäytyy hyvin ja moitteettomasti.

Toivomme, että näitä asioita kuitenkin läpikäydään myös heidän kanssaan, jotta he eivät ainakaan tietämättömyyttään tai edes näyttämisen halusta syyllistyisi vahingontekoihin.

 

Tiesitkö?

Vahingonteot aiheuttavat monia haittoja ja jopa vaaroja, esimerkiksi

- vahingonteko voi pahimmillaan johtaa vakavaan tapaturmaan, josta vahingonteon tekijä on vastuussa

- sotkuinen ja rikottu ympäristö vähentää asukkaiden turvallisuudentunnetta ja viihtyvyyttä

- epäsiisti ympäristö osaltaan ruokkii yhä rankempaa sotkemista ja rikkomista

- puhdistus- ja korjauskustannukset rasittavat kaikkia veronmaksajia.

Sotkemisella ja rikkomisella voi olla vakavia seurauksia tekijälle, esimerkiksi

- alle 15-vuotiaan tekijän osalta poliisin tutkimusten jälkeen asian hoitavat lastensuojeluviranomaiset

- yli 15-vuotias tekijä joutuu rikosoikeudelliseen vastuuseen

- iästä riippumatta tekijä joutuu aina myös korvaamaan aiheuttamansa vahingot korkoineen

- varhainen puuttuminen ehkäisee nuoria tekijöitä ajautumasta yhä vakavampiin tekoihin

- vakavien tekojen seuraukset voivat pahimmillaan vaikuttaa eri tavoin jopa aikuisikään asti ja tuottaa harmia ja surua paitsi tekijälle, niin myös hänen läheisilleen.

 

Mitä me voimme tehdä vahingontekojen ehkäisemiseksi?

Lapset ja nuoret tarvitsevat välittämistä ja huolenpitoa. Vanhempien on hyvä säännöllisesti ajan kanssa kuunnella lastaan ja keskustella tämän kanssa. Rajojen asettaminenkin on välittämistä: on tiedettävä missä ja kenen kanssa nuori liikkuu ja mikä on kotiintuloaika.

Päiväkodeissa ja kouluissa on hyvä pohtia teemoja ja konkreettisia keinoja, jotka opettavat lasta arvostamaan lähiympäristöään ja tukevat myös kotikasvatusta.

Ohjataan lapsia ja nuoria hyvään toimintaan ja antoisiin harrastuksiin.

Aikuisten ulkoilu ja näkyminen lisäävät turvallisuutta. Vanhemmat voivat myös halutessaan ryhtyä ns. ”vaeltavat vanhemmat” -toimintaan. Lisäksi halukkaat voivat vaikuttaa alueensa yhteisiin asioihin mm. asukasyhdistysten tai aluetoimikuntien kautta.

 

Olkaamme kaikki yhteisvoimin tekemässä viihtyisää ja turvallista Vaasaa!

Markku Järvelä, teknisen toimen johtaja                              Risto Lammi, poliisipäällikkö

Vaasan kaupunki                                                                  Pohjanmaan poliisilaitos

Aiheeseen liittyvät asiasanat: 

Uusimmat