Du är här

22.9.2017 - 12:02
I början av juni trädde en förnyelse av färdtjänsten i kraft. Syftet med förnyelsen var att utveckla en skjutsförmedlingsservice, där kundernas behov beaktas och högklassig och enhetlig service produceras. Avsikten är också att effektivera användningen av transportresurserna, med vilken servicen tryggas också kommande år.
Giga Vaasa
21.9.2017 - 12:29
Förberedandet av betydande batterifabriksetableringar i Vasaregionen har framskridit till konkretionsnivån: för projektet finns nu ett fabriksområde och i praktiken skulle batterifabriksprojektet kunna inledas redan sommaren 2018. Vasa stad, Korsholms kommun och GigaVaasa-arbetsgruppen har fört saken framåt i intensivt samarbete.
Armas logo
20.9.2017 - 15:52
I Vasa ordnas den 2–4 oktober Armas-festivalen för äldre. Den nationella Armas-festivalen, som firar åldrandet med konstens medel, ordnas i anslutning till Äldreveckan 1-15.10.2017 på många orter. I Vasa ordnas festivalen på Berghemmet, i Rewell Center och på Folkhälsan. Arrangörer är Vasa stads kulturcenter och Seniorcentret samt Folkhälsan.
Kuva pariskunnasta
19.9.2017 - 14:10
I slutet av september tar Vasa stad i bruk elektronisk egenvårdstjänst, som riktar sig till kommuninvånarna. Genom tjänsten kan kommuninvånarna få information om sjukdomar och handledning i egenvården av långtidssjukdomar. Från tjänsten hittas exempelvis videoklipp, där det visas hur blodtrycket mäts hemma. Mera svenskspråkigt material översätts som bäst.
dzamil_kamanger_war_in_afaryan_web.jpg
15.9.2017 - 11:14
På Kuntsi museum för modern konst visas 23.9.2017-21.1.2018 Kalle Hamms och Dzamil Kamangers utställning Vid världens ände. Den är en reseskildring av människors och växters överlevnadshistorier, men behandlar även kulturella och nationella identiteter samt nyfinländskhet. Utställningen är en del av Vasa stads museers program under jubileumsåret Finland 100.
kokoelma esineitä
14.9.2017 - 15:41
Österbottens museum fick Nelin-Cronströms konsthem som donation år 1997. Konsthemmet fungerade som museum ända till år 2017, då det av besparingsskäl lades ned. Konsthemmets föremål har nu dokumenterats och fotograferats för en nätutställning som öppnas i slutet av året. Bara en del av föremålen kan dock tas med i Vasa stads museers samlingar.

Sidor