Du är här

16.11.2017 - 15:36

Småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen i Vasa inför Wilma-tjänsten

Vårdnadshavarna till barnen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen kommer i fortsättningen att få elektronisk information om barnets vård- och undervisningsärenden. Wilma-tjänsten tas först i bruk i förskoleundervisningsgrupperna och barnen inskrivs till skolan via Wilma i januari. 

Den elektroniska kommunikationskanalen Wilma förbättrar informationsutbytet mellan hemmen och småbarnspedagogiken/förskoleundervisningen. Tjänsten används via webbläsaren eller som mobilapplikation. Införandet av Wilma sker stegvis från och med november månad inom hela Vasa stads småbarnspedagogik, dvs. daghem, familjedagvård och den öppna småbarnspedagogiken.

Förskolegrupperna först

Tjänsten tas först i bruk i förskolegrupperna och ibruktagandet utvidgas efter det.

Varje förskolebarns vårdnadshavare kommer att få ett så kallat nyckelkodsbrev i november samt anvisningar om hur Wilma-användarnamnet skapas. Användarnamnet är personligt vilket innebär att båda vårdnadshavarna kommer att ha ett eget användarnamn.

Barn som nu går i förskoleundervisning inskrivs till skolan via Wilma i januari 2018. Vårdnadshavarna kommer att få ett Wilma-meddelande om detta i december.

- Det är viktigt att vårdnadshavarna övar användningen och aktiverar sina användarnamn i november, säger områdesrektor Kari Nummela inom Vasa stads grundläggande utbildning.

Användningen av Wilma fortsätter och samma Wilma-användarnamn gäller även då barnet övergår till den grundläggande utbildningen. För flera vårdnadshavare är tjänsten redan bekant från skolvärlden. Vårdnadshavarna har framfört önskemål om att den elektroniska kommunikationen kunde utvecklas även inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen.
 

Tilläggsuppgifter om ibruktagandet av Wilma-användarnamnet fås av:

förvaltningssekreterare Therése Kangas, tfn 06 325 3202, therese.kangas@vasa.fi
förvaltningssekreterare Katri Kannasto, tfn 06 325 2628, katri.kannasto@vasa.fi

 

 

 

Senaste