Du är här

2.11.2017 - 12:10

Utkast till parkeringspolitik offentligt framlagt

Vaasanpuistikko pyöräilijä
kungörelsetid 6.11–13.12.2017

Utkast till Vasa stads parkeringspolitik

Stadsstyrelsen beslöt 23.10.2017 § 405 att utkastet till Vasa stads parkeringspolitik läggs fram offentligt.

Utkastet till Vasa stads parkeringspolitik är offentligt framlagt 6.11.-13.12.2017 på planläggningen och planläggningens Internet-sidor.

Delta i och påverka beredningen av Vasa stads parkeringspolitik nu genom att framföra din åsikt i ärendet. Eventuella åsikter riktas till stadsstyrelsen och tillställs planläggningen under tiden för offentligt framläggande.

Planläggningens kontaktuppgifter:
Adress: Vasa stad / planläggningen, PB 2, 65101 VASA
Besöksadress: Kyrkoesplanaden 26 A, andra våningen
Internet: www.vaasa.fi/sv/planlaggningen
E-post: planlaggningen@vasa.fi
Telefon: 06 325 1160

Vasa 6.11.2017

Tilläggsinformation: 
Relaterade artiklar: 

Senaste