Olet täällä

dzamil_kamanger_war_in_afaryan_web.jpg
15.9.2017 - 11:14
Kuntsin modernin taiteen museossa on 23.9.2017-21.1.2018 esillä Kalle Hammin ja Dzamil Kamangerin näyttely Maan ääriin. Se on matkakertomus ihmisten ja kasvien selviytymistarinoista, mutta käsittelee myös kulttuurisia ja kansallisia identiteettejä sekä uussuomalaisuutta. Näyttely on osa Vaasan kaupungin museoiden Suomi 100 –juhlavuoden ohjelmaa.
kokoelma esineitä
14.9.2017 - 15:41
Pohjanmaan museo sai Nelin-Cronströmin taidekodin lahjoituksena vuonna 1997. Taidekoti toimi museona aina vuoteen 2017 asti, jolloin se säästösyistä lakkautettiin. Taidekodin esineet on nyt dokumentoitu ja kuvattu loppuvuodesta avautuvaa verkkonäyttelyä varten. Vaasan kaupungin museoiden kokoelmiin voidaan kuitenkin ottaa vain osa esineistä.
7.9.2017 - 14:04
Vaasalaisille 2017 tehdyssä turvallisuuskyselyssä vastaajista yli viidesosa kertoi omaisuuteensa kohdistuneen ilkivaltaa (vahingoitettu, töhritty tai särjetty omaisuutta). Vahingontekoja kohdistuu myös kaupungin, yritysten ja yhteisöjen omaisuuteen ja julkiseen ympäristöön. Vaasan kaupunki ja Pohjanmaan poliisilaitos vetoavat nyt vaasalaisiin, jotta vahingonteot loppuisivat.

Sivut